Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w...

18.10.2015

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o : Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Mieczynie, Funduszu – należy przez to rozumieć Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Mieczynie, Ustawie – należy przez...
czytaj dalej...

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w...

18.10.2015

Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej w Mieczynie  zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem  realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
czytaj dalej...

Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe...

18.10.2015

Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
czytaj dalej...

Regulamin świadczeń zdrowotnych

18.10.2015

  Uchwała Nr XXXVIII/330/14   Rady Gminy Krasocin  z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania   w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
czytaj dalej...

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg

02.08.2015

Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1377

Utworzono dnia: 10.04.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 02.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Regulaminy
  • 02.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Regulaminy
  • 02.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Regulaminy
  • 02.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zasady funkcjonowania szkoły